ul. Literacka 14/8 01-864 Warszawa tel.: +48 (22) 357 83 08 faks: +48 (22) 357 83 09 tel. kom.: +48 (502) 500 797 e-mail: transport@mikrobus.net.pl

Centrum Wynajmu
Autokarów i Mikrobusów





Nasze uprawnienia

Licencja na wykonywanie zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem (strona 1)
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Certyfikat kompetencji zawodowych w miedzynarodowym transporcie drogowym osób.

Certyfikat kompetencji zawodowych w miedzynarodowym transporcie drogowym osób.
Polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.